dowody na istnienie reinkarnacji

 „Widział wszystkie te postacie i twarze połączone tysiącami wzajemnych związków… nowo narodzone. Każda była śmiertelnym, namiętnym i bolesnym przykładem wszystkiego, co przemijające. A jednak żadna z nich nie umarła, tylko zmieniała się, nieprzerwanie rodząc się z nową twarzą. Jedynie czas stał między nim”. Hermann Hesse “Siddhartha”

Jak świat długi, szeroki i stary ludzie zawsze i wszędzie zastanawiali się co się z nami dzieje po śmierci. Czy istnieje życie po śmierci, czy też śmierć jest kresem wszystkiego?

Czy dusza rzeczywiście porzuca zużyte ciało i odradza się na nowo? A jeśli tak to na jakich zasadach? Czym jest wędrówka dusz?

Czy istnieją dowody na istnienie reinkarnacji?

Reinkarnacja była i jest jednym z podstawowych wierzeń wielu religii świata. Opiera się na poglądzie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i tak jak i wszystko wokół nas ewoluuje. Poprzez ewolucję zmienia swój poziom bycia i świadomości.

Odradza się więc wielokrotnie w różnych ciałach fizycznych po to by zdobywać różne doświadczenia w coraz to nowym życiu, doświadczyć swojej wiedzy i dąży do perfekcji po to by zjednoczyć się ze swoim Stwórcą.

W dzisiejszych czasach według Wikipedii w reinkarnację wierzy od 12 do 44 % ludności w zależności od kraju.

Niestety współczesna nauka mimo prowadzenia różnych badań nie jest w stanie jednoznacznie dowieść jej istnienia. 

Co zatem wskazuje na istnienie reinkarnacji? Czy są na to dowody? Tak!

 

Oto dowody na istnienie reinkarnacji

 • Powracające sny, które mogą przedstawiać nasze wspomnienia z poprzednich wcieleń. Jest to sposób w jaki nasza podświadomość komunikuje się z nami. Chodzi tutaj głównie o wątki snu lub motywy, które powtarzają się w różnych snach.

 

 • Nieuzasadnione wspomnienia – miejsc, w których nigdy się nie było, wydarzeń, w których się nie uczestniczyło czy osób, których się nie znało. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków, szczególnie dzieci opisujących nieznane miejsca, wydarzenia czy ludzi. Zajmował się tymi badaniami m.in. znany kanadyjski psychiatra Ian Stevenson.

 

 • Zjawisko deja vu – czyli migawki z poprzednich wcieleń. Wrażenie, że doświadczyło się już wcześniej obecnej sytuacji.

 

 • Istnienie intuicji – czyli nagłych przebłysków, przeczuć, które tłumaczy się zbieraniem przez duszę ludzką różnych doświadczeń w poprzednich wcieleniach.

 

 • Poczucie bycia bardzo starym lub wiecznie młodym niezależnie od tego, ile nasze ciało fizyczne ma lat. Jest to dowód na istnienie tzw. wieku duszy, który związany jest z ilością zdobytych przez duszę doświadczeń podczas swoich inkarnacji.

 

 • Nieuzasadnione lęki i fobie, których nie można wytłumaczyć żadnymi wydarzeniem w obecnym życiu.

 

 • Znamiona na ciele związane z reinkarnacja – np. w miejscu śmiertelnych ran.

 

 • Regresje z poprzedniego życia dokonywane przez terapeutów.

 

 • Ksenoglosia czyli zdolność płynnego porozumiewania się w językach, z którymi nie miało się nic wspólnego lub nawet nie zdawano sobie nawet sprawy z ich istnienia. 

 

 • Opowieści ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej.

 

 • Transpersonalne doświadczenia wywołane medytacją, pracą z oddechem czy psychoaktywnymi substancjami.

 

 • Techniki czanelingu np. Michael Teachings.

 

Autor: Agata Dzierżawa, założycielka bloga o duchowości dal nowoczesnych kobiet „A Journey to Yourself”.

Wspaniała kobieta

Strona www: www.ajourneytoyourself.com/pl/

FB: www.facebook.com/ajourneytoyourself/ 

Instagram: www.instagram.com/ajourneytoyourself/

Legalny susz CBD

Źródła:

http://thespiritscience.net/tags/reincarnation/

http://thespiritscience.net/2016/03/02/5-signs-youve-reincarnated-on-earth-multiple-times-before/

https://www.gaia.com/video/reincarnation

https://www.gaia.com/video/55-proof-reincarnation

https://www.nytimes.com/2010/08/29/fashion/29PastLives.html