T E M A T Y   P O R U S Z A N E   W   T R A K C I E   W E B I N A R Ó W
 1. Ucieleśnienie (praca i kontakt z ciałem)
 2. Struktura psyche – archetypy
 3. Praca z wewnętrznym dzieckiem
 4. Czarna Owca – zrozumieć niezrozumienie i wykluczenie społeczne. Jak ogarnąć bycie WWO (Wysoko Wrażliwą Osobą)
 5.  Jak psychozy i zaburzenia mają się do ultrakreatywności (i jak to wykorzystać)
 6. Budzenie potencjału twórczego i kontakt z Wyższym Ja – integracja doświadczeń

Tylko teraz wydarzenia są całkowicie BEZPŁATNE – zapisz się przez kliknięcie ,,wezmę udział’’.

LINK DO WYDARZEŃ:

https://fb.me/e/i2qyN4AOD


Skorzystaj z okazji i praktykuj z doświadczonym terapeutą – Dawidem Okońskim (Kryzys Okazją Przemiany – Okonski.art). Wspólnie odważymy się łączyć wiele nurtów wiedzy na temat mechanizmów psychicznych i metafizycznych. By spotkać ze sobą na styku światów – W CIELE. To jak usłyszeć wołanie o pomoc. Wracamy do czucia, uwalniamy emocje, rozpalamy intuicje, uświadamiamy sny, UCIELEŚNIAMY Duszę, rozświetlamy cienie!
————-
Po 6-ściu spotkaniach z procesami pracy z ciałem, głosem, energią i obrazem wewnętrznym, zostaną zdjęte ze strony i udostępniane w formie kursu o wartości 300 zł. ?
————-
Klikając “Wezmę Udział”, otrzymasz powiadomienie i płyniemy razem LIVE! ?
————-

Terminy i tematy:

————-
M A R Z E C
 • 10.03 – 19:00 – 45 min. + 20:00 PRAKTYKA (U c i e l e Ś n i e n i e / Wprowadzenie do tematu
 • 17.03 – 19:00 – 45 min. + 20:00 PRAKTYKA (A r c h e t y p y / Struktura Psyche)
————-
K W I E C I E Ń
 • 14.04 – 19:00 + PROCES (W r a ż l i w o ś ć / Czarna Owca / Rodzice / Wykluczenie / Wewnętrzne Dziecko)
 • 21.04 – 19:00 + PROCES (K r e a t y w n o ś ć / Psychoza / Zaburzenia / Praca z symptomem / O chorobach psychicznych / Przebudzenie duchowe i globalne / Kryzys okazją przemiany! / Odpowiedzialność za kreacje i dorosłość duchowa / INTEGRACJA)
————-
M A J
 • 12.05 – 19:00 + PROCES (W i z j a / W y s o k i S e n / W y ż s z e J A)
  (szósty zmysł, praca ze snami na jawie, wyjście z ciała, odmienne stany świadomości, intuicja, wcześniejsze wcielenia, poziomy świadomości, duchowość integralna K.Wilbera)
 • 19.05 – 19:00 + PRAKTYKA RUCHU (I n t e g r a c j a / praktyka wdzięczności, praca z ciałem, metody i tricki na co dzień… sztuka miłości własnej)
————-
DOŁĄCZ DO NAS!
Jeśli chcesz wspomóc naszą inicjatywę zaproś na wydarzenie swoich znajomych lub udostępnij event u siebie, będziemy wdzięczni!
————-

Cykliczne warsztaty UcieleŚnienie w 6 miastach:


Webinary są częścią projektu
UCIELEŚNIENIE – ARCHETYPY W RUCHU
Warsztaty pracy z ciałem.
Cyklicznie 6 miast!


Dołącz do najbliższych wydarzeń: