Nadesłane przez czytelnika.


To nie przypadek, że widzisz tę fotografię, na której są dwa główne symbole naszej cywilizacji.

Te dwa główne symbole dla polek i polaków, to KRZYŻ i SERCE.

I to nie przypadek, że te dwa symbole znalazły się obok siebie w GDAŃSKU.

Nie ma przypadków. Te dwa symbole mają ścisły związek z najnowszą historią Polek i Polaków.

WSPÓŁCZESNY KONTEKST SYMBOLU KRZYŻA

O symbolice krzyża z przeszłości możesz przeczytać czytając ten tekst.

SYMBOLIKA KRZYŻA

http://mragowo.wm.pl/profil/radek/2100,SYMBOLIKA-KRZYZA.html

Od bardzo dawna w polsce KRZYŻ jest symbolem KATOLIKÓW.

W socjalizmie krzyż był symbolem zakazanym przez rządzących socjalistów z PZPR, a nie komunistów.

Socjaliści usuwali z miejsc publicznych krzyże. Dlatego w trakcie strajków w Gdańsku w roku 1980 głównym symbolem strajkujących był KRZYŻ jako symbol oporu wobec władzy, jako:

1

Symbol walki z władzą, jako symbol walki o ,,chleb i wolność”, jako symbol walki o niezależne od rządzących związki zawodowe.

Potem zastąpił go znany wszystkim symbol SOLIDARNOŚĆ, jako symbol integracji ludzi dotychczas zatomizowanych, podzielonych. Jako symbol ludzi uniezależniających się od rządzących, usamodzielniających się, samoorganizujących się, integrujących się, łączących się, jako symbol ludzi jednoczących się. Dlatego właśnie powstały wtedy związek zawodowy miał w nazwie NIEZALEŻNY i SAMORZĄDNY.

Później powstawały zalążki różnych form samorządów. Pracowniczych, zawodowych, terytorialnych, itd., ale politycy katoliccy bardzo szybko zlikwidowali te zalążki samorządności wtłaczając je w struktury scentralizowanego, hierarchicznego, wieloszczeblowego i jednoosobowo rządzonego państwa.

Tak jak to było w socjalizmie. Dzisiejszy NNZZ solidarność, tak jak w socjalizmie, jest ponownie przybudówką rządzącej partii, czyli PIS. Zatem od roku 1981 znacznie cofnęliśmy się we wcześniej dokonanych zmianach cywilizacyjnych.

A symbol krzyża nie został wyeliminowany ze świadomości społecznej. Katolicy, którzy przejęli władzę od socjalistów w roku 1989, we wszystkich miejscach publicznych powiesili swój symbol, czyli krzyż.

W parlamencie, w szkołach, w szpitalach, itd. również na pomnikach. To dlatego POMNIK SOLIDARNOŚCI na placu solidarności w Gdańsku, to trzy krzyże.

W ten sposób katolicy znakowali teren, na którym rządzili. Pokazując wszystkim ,,tutaj rządzimy my, czyli katolicy.”

Po śmierci zabitego prezydenta gdańska PAWŁA ADAMOWICZA, obok symbolu katolików, czyli obok POMNIKA Z TRZEMA KRZYŻAMI pojawił się symbol SERCA. te dwa główne symbole dla Polek i Polaków znajdujące się obok siebie, to symboliczny znak wielkiej przemiany duchowej, czyli przemiany emocjonalnej, jaka teraz odbywa się w Polsce.

To symbol odchodzenia do lamusa historii starego symbolu z przeszłości, czyli krzyża. Odchodzenia w kierunku coraz bardziej rozpowszechniającego się w świadomości Polek i Polaków nowego symbolu, symbolu przyszłości, czyli symbolu SERCA.

To nie przypadek, że symbolem WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY jest SERCE.

To nie przypadek, że podczas wypuszczania światełka do nieba (niebo – symbol duchowości, czyli symbol domu wszystkich dusz, symbol domu boga) podczas finału WOŚP właśnie w Gdańsku został zabity PAWEŁ ADAMOWICZ.

To zabójstwo właśnie w Gdańsku jest otwarciem kolejnego ważnego etapu w przemianie duchowej. Na miarę, na skalę nawet większą, niż wydarzenia w sierpniu roku 1980 w Gdańsku. To co najnowsze w przemianie cywilizacyjnej i w przemianie duchowej, czyli emocjonalnej w Polsce zaczyna się w Gdańsku.

Symbol SOLIDARNOŚĆ był przodkiem symbolu SERCA. symbol SOLIDARNOŚĆ był pośrednikiem pomiędzy symbolem KRZYŻ, a symbolem SERCE.

DUCHOWE ZNACZENIE SYMBOLU KRZYŻA

Spójrz uważnie na krzyż.
Krzyż, to symbol podziałów.

2

Źródłem podziałów jest strach, czyli nasz umysł.

Krzyż to symbol podziałów na to, co na górze, na to co na dole i na to co w środku, czyli pomiędzy górą i dołem.

Krzyż to symbol podziałów na to, co po stronie prawej, na to co po stronie lewej i na to co pomiędzy stroną prawą i stroną lewą, czyli w centrum.

Czy to ci nie przypomina podziałów politycznych na prawicę, lewicę i centrum?

Krzyż to symbol podziałów politycznych, podziałów religijnych, podziałów ideologicznych,
podziałów ekonomicznych, itd.

Ale to nie wszystko.

 • krzyż to symbol wywyższania (góra) i poniżania (dół).
 • krzyż to symbol lepszego i gorszego.
 • krzyż to symbol uprzywilejowania i dyskryminacji.
 • krzyż to symbol nierówności.
 • krzyż to symbol podporządkowania księżom katolickim.
 • krzyż to symbol sił ciemności.
 • krzyż to symbol strachu.
 • krzyż to symbol przeciwieństw.
 • krzyż to symbol ścierania się przeciwieństw, czyli walki i rywalizacji.
 • krzyż to symbol niewolnictwa.
 • krzyż to symbol braku wolności.
 • krzyż to uniwersalny symbol wszelkich możliwych podziałów.

DUCHOWE ZNACZENIE SYMBOLU SERCA

SERCE – SYMBOL JEDNOŚCI

Zobacz na górę i na dół serca. Na górze serce jest podzielone na dwie części, a na dole serce stanowi jedną całość. Serce to symbol jedności tego, co wcześniej było podzielone.

Serce, to symbol duszy.
Dusza, to źródło uczuć.

 

3

Miłość, to źródło wszystkich uczuć.
Dlatego serce jest symbolem miłości.

SERCE – SYMBOL MIŁOŚCI
SYMBOL OKRESU WIELKIEJ PRZEMIANY DUCHOWEJ

Dokonując przemiany duchowej, czyli przemiany emocjonalnej, odchodzimy od CYWILIZACJI STRACHU, a zmierzamy do CYWILIZACJI MIŁOŚCI. a to oznacza zmianę symboliki.

I tak to splatają się ze sobą symbolika, polityka, religia, gospodarka i duchowość. albowiem wszyscy ludzie są istotami duchowymi, istotami rozwijającymi się duchowo, czyli emocjonalnie.

A rozwijając się duchowo, czyli emocjonalnie ludzie tworzą jedne instytucje budując swoją cywilizację. Potem je burzą i tworzą nowe instytucje budując nową cywilizację.

To nie przypadek, że widzisz tę fotografię, na której są dwa główne symbole naszej cywilizacji.
Te dwa główne symbole dla polek i polaków, to KRZYŻ i SERCE.
I to nie przypadek, że te dwa symbole znalazły się obok siebie w gdańsku.
Nie ma przypadków. czy już wiesz, że te dwa symbole mają ścisły związek z najnowszą historią Polek i Polaków.

Z historią rozwoju duchowego, czyli rozwoju emocjonalnego polek i polaków, którzy jako pierwsi na planecie ziemia rozpoczęli tworzenie CYWILIZACJI MIŁOŚCI lub EPOKI SERCA.

Autor:

filozof, etyk, psycholog, socjolog, ego – terapeuta, ekolog
od urodzenia do zgonu bezpartyjny socjaldemokrata
myślę i czuję, a więc istnieję
ODPOWIEDZIALNY
RADEK